Gå til innhold Gå til hovedsiden

Kjøpsvilkår

Dette kjøpet er regulert av de nedenforstående kjøpsvilkårene for forbrukerkjøp av varer over Internett. Du kan finne en utskriftsvennlig versjon av kjøpsvilkårene her.

Vilkårene nedenfor skal ikke forstås som noen begrensning i lovbestemte rettigheter. I tilfeller hvor vilkårene ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, utfylles de med relevante lovbestemmelser (i hovedsak avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven).

Alle våre produkter kan brukes i Norge.

1. Kjøpsavtalen

Kjøpsavtalen består av opplysningene 21DIAMONDS («vi») oppgir i bestillingsbekreftelsen (herunder bl.a. opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) og disse kjøpsvilkårene.

2. Partene

Selger

Firmanavn: 21DIAMONDS GmbH
Kontaktadresse: Adams-Lehmann-Straße 56, 80797 München, Tyskland
E-post: kundeservice@21DIAMONDS.no / info@21DIAMONDS.no
Telefonnummer: 0049 (0) 89 3000 5332
Organisasjonsnummer: HRB1941

Kjøper

Den personen som foretar bestillingen.

3. Priser

Alle priser inkluderer merverdiavgift. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten tillegg av merverdiavgift. All frakt og retur er gratis.

Når du har valgt et produkt som du ønsker å bestille vises totalbeløpet du må betale, inkludert merverdiavgift og frakt. Beløpet er uavhengig av hvilke priser du måtte ha sett eller hørt tidligere. Det påkommer ingen ekstra tollgebyrer og alle beløp vises i Norske Kroner (NOK) med mindre annet er oppgitt.

Vi tar rimelige tiltak for å forsikre oss om at alle priser på vår nettside er korrekte. Priser på nettsiden kan endres av oss uten forvarsel, men prisene som vises vises på nettsiden ved bestilling vil være prisene som gjelder for den bestillingen.

4. Avtaleinngåelse

Hvis du sender inn en bestilling av varer via dette nettstedet ved å klikke på «Betal», tilbyr du deg å kjøpe varene fra vårt nettsted. Bindende avtale inngås når vi mottar bestillingen din. Vi vil bekrefte at vi har mottatt bestillingen din ved å sende deg en automatisk generert e-post.

Avtalen er kun bindende for de varene som det refereres til i bestillingsbekreftelsen din. Du bør lese og sjekke opplysningene i denne e-posten for å forsikre deg om at de stemmer. Hvis opplysningene ikke stemmer eller du ikke er fornøyd med opplysningene i e-posten, vennligst kontakt oss på kundeservice@21DIAMONDS.no

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra oss i bestillingsbekreftelsen eller i bestillingen din, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Vi lagrer avtalens innhold og sender deg informasjon om din bestilling, samt våre kjøpsvilkår, via e-post. Du kan også laste ned kjøpsvilkårene her. Informasjon angående dine tidligere bestillinger er tilgjengelig på din kundekonto.

5. Betaling

Betaling av varer kan foretas på følgende måte:

 • Kredittkort; Visa, MasterCard, American Express
 • Paypal

Vi  trekker beløpet på bestillingen på det tidspunkt  varen(e) blir sendt fra oss til deg. Ved kjøp av spesialtilverkede varer krever vi forskuddsbetaling før produksjonsprosessen kan begynne. Dersom du betaler med kredittkort, kan vi reservere kjøpesummen på kortet i inntil 4 dager fra bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov av 21.juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Vi selger ikke til kjøpere under 18 år, da de ikke kan stifte gjeld jf. Vergemålsloven (vgml.) § 2.

Betaling av varer gjøres via nettstedet i henhold til fremgangsmåtene forklart på vår betalingssider.

6. Tilgjengelighet av varer og levering

Opplysninger på dette nettstedet i forhold til tilgjengelighet av varer kan endres av oss uten forvarsel. Vi gjør vårt beste for å oppdatere nettsidene kontinuerlig i takt med endringer i vareutvalget, men det vil kunne skje at vi går tomme for en vare idet du bestiller. Vi tar derfor forbehold mot dette og kan ikke garantere permanent eller kontinuerlig tilgjengelighet av alle varene presentert på dette nettstedet.

Vi leverer varene du bestilte til leveringsadressen du oppga da du bestilte fra nettstedet. Leveringen skjer i henhold til informasjonen på bestillingsbekreftelsen din. Hvis leveringstidspunktet ikke fremgår av bestillingsbekreftelsen, skal varen leveres innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen ble bekreftet. Varen vil bli levert med DHL Ekspress i henhold til standardvilkår for frakt av expressforsendelser.

Vi er ikke ansvarlige for leveringsforsinkelser forårsaket av at ingen var tilstede for å ta imot leveringen av varene. Det er ditt ansvar å kontakte postkontoret eller leveringsagenten for å avtale henting eller levering av varer som ikke kunne leveres fordi ingen var tilstede.

Vi er ikke ansvarlig for forsinkede leveringer forårsaket av forhold som er utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lock-outs og andre arbeidskonflikter, kollaps av systemer eller infrastrukturer, flom, brann og eksplosjon.

7. Risikoen for varen

Du blir eieren av varene du har bestilt når de har blitt levert til deg og vi har mottatt hele betalingen for varene. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett

Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du bør melde fra om bruk av angreretten til vår kontaktadresse; 21DIAMONDS, Adams-Lehmann-Straße 56, 80797 München, Tyskland, eller per e-post på www.kundeservice@kundeservice.no, innen 30 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Hvis du mottar angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Hvis du ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

21DIAMONDS dekker gledelig alle fraktkostnader. Vennligst send en e-post til kundeservice@21DIAMONDS.no, slik at vi kan sende deg en forhåndsbetalt postetikket.

Hvis du er i besittelse av varene, er du forpliktet til å ta godt vare på de. Ved bruk av angreretten må varene sendes tilbake til vår kontaktadresse i samme stand og mengde som da du mottok de og innen rimelig tid. Varene bør sendes tilbake i orginalemballasjen hvis dette er mulig. 21DIAMONDS tilbakebetaler hele kjøpesummen, inkludert eventuelle fraktkostnader, så raskt som mulig og senest innen 14 dager fra den dag vi mottar varene, eller henteseddel eller varene er stilt til vår rådighet.

Vi refunderer vanligvis kjøpesummen på samme måte som ble benyttet av deg da du foretok kjøpet.

Du kan lese mer om angrerett ved kjøp av varer her. Du kan last ned angrefristskjemaet her.

9. Avbestilling foretatt av oss

Vi forbeholder oss retten til å bryte kjøpsavtalen hvis, for eksempel:

 • Vi ikke har varene du bestilte på lager;
 • En eller flere av varene du bestilte var oppført med feil pris på grunn av en skrivefeil eller en feil i prisinformasjonen vi mottok fra leverandøren vår.

Hvis vi avbestiller bestillingen din, vil vi gi deg beskjed om dette på e-post og refundere hele beløp som vi har belastet ditt kreditt- eller debetkort med så raskt som mulig og senest innen 30 dager etter at vi mottok bestillingen din.

10. Reklamasjon og rettigheter ved mangler

Ved mottak av varen anbefaler vi at det i rimelig utstrekning undersøkes om varen er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis du av noen som helst grunn ikke er fornøyd med varen – det er for eksempel ikke varen du bestilte, den er skadet eller defekt, eller vi har levert feil antall, vennligst meld ifra til oss innen rimelig tid og returner varen til vår kontaktadresse; 21DIAMONDS GmbH, Adam-Lehmans-Strasse 56, 80797 München, Tyskland.

Med en gang vi har bekreftet at varen er defekt eller andre problemer, vil vi:

 • Refundere beløpet for varen som er skadet eller defekt (inkludert eventuelle fraktkostnader), hvis det er innenfor en rimelig tid etter salget; eller
 • hvis du velger, reparere eller erstatte varen på vår bekostning (inkludert kostnader for frakt), med mindre dette ikke er mulig eller er altfor kostbart, i disse tilfellene vil vi refundere beløpet for den aktuelle varen til deg.

11. Rettigheter ved forsinket levering

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom oss, og dette ikke skyldes forhold fra din side, kan du holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra oss. 

 • Oppfyllelse: Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra oss. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som vi ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse at vi oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du som forbrukeren kreve oppfyllelse.
 • Heving: Du kan heve avtalen med oss dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre vi har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen.
 • Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra vår side jf. forbrukerkjøpslovens § 24

Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet), i henhold til lov om kredittkjøp m.m. § 8.

Meldingen om dette til oss eller kredittyter bør skje skriftlig via e-post, telefaks eller brev.

Dersom vi ikke overholder avtalt leveringstid som oppgitt i kjøpskontrakt og du som kunde velger å avbestille varen(e), vil vi tilbakebetale ethvert forhåndbetalt beløp innen 30 dager fra vi mottok avbestillingen din. 

12. Våre rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-forskuddsbetalte, uavhentede varer.

 • Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side, kan vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Vi kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.
 • Erstatning: 21DIAMONDS kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap som vi lider som følge av kontraktsbrudd fra din jf. forbrukerkjøpslovens §46
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling jf. forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav jf. inkassoloven
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan vi belaste deg med et gebyr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke våre faktiske utlegg for å levere varen til deg.

13. Garanti

21DIAMONDS gir 2 års garanti på alle våre spesialtilverkete produkter som selges til Norge. 

14. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre vi har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger utleveres kun til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført kjøpsavtalen, eller i lovbestemte tilfeller.

Vi kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis vi vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, vil vi innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Vi gir deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene.

Ved spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller ønske om at vi sletter eller endrer personopplysningene, kan du kan kontakte oss per e-post på info@21DIAMONDS.no eller ved å sende et brev til vår kontaktadresse; 21DIAMONDS GmbH, Adams-Lehmann-Strase 56, 80797 München, Tyskland.

Les mer om vår personvernsgaranti her. Les mer om personopplysningsloven her.

15. Ansvarsfraskrivelse

Vi kan ikke stilles ansvarlig hvis du ikke kommer inn på dette nettstedet, enten helt eller delvis, på grunn av årsaker utenfor vår kontroll; som for eksempel ytelsen av din eller vår ISP (Internet Service Provider), nettleseren din eller internett (denne listen er ikke fullstending).

Dette nettstedet er delvis avhengig av programvare for å fungere. Selv om vi overvåker nettstedet kan vi ikke garantere at nettstedet eller funksjoner på nettstedet er uten feil, tilgjengelig til enhver tid og/eller uten virus.

Det er ditt ansvar å ta i bruk nødvendige sikkerhetssystemer (inkludert anti-virus og andre sikkerhetskontroller) for å sikre tryggheten og påliteligheten av innholdet.

Ingen av disse vilkårene påvirker ansvaret vi måtte ha i henhold til gjeldende lover og rettigheter.

17. Meldinger

Alle meldinger du sender til oss må sendes til kontaktinformasjonen på dette nettstedet. Vi kan melde ifra til deg på enten e-postadressen eller postadressen du opplyste om da du foretok bestillingen. Meldingen vil anses å være mottatt innen 24 timer etter at e-posten ble sendt eller tre dager etter at brevet ble postet. For mottak av meldingen er det tilstrekkelig å bevise at brevet ble adressert riktig og postet, eller at e-posten ble sendt til den spesifiserte e-postadressen til mottakeren.

 

Et erfarent kundeteam hjelper deg med valg og design av smykket ditt.

 

Vi gir deg gode råd om våre produkter, hjelp med bestilling og retur. Nå oss på tlf.: 800 10935 eller e-post.

Våre tjenester

 • Tlf.: 800 10935gratis telefonlinje
 • 30-dagers fri retur på alle produkter
 • Gratis frakt også på retur
Design dine egne smykker i gull og sølv, og gled deg over gratis levering!
Enten du ser etter ringer i edelt metall (diamantringer, sølvringer og gullringer) eller smykker til en spesiell anledning (forlovelsesringer, allianseringer eller en morgengave), har 21DIAMONDS, gullsmed på nettet, de perfekte smykkene til deg – og all levering er gratis. Hvis ditt favoritt edelmetall er hvitt gull og din favoritt edelsten er rubin, kan du kombinere både rubin og hvitt gull i et bredt utvalg av ringer – du designer og gir en personlig touch til smykket ditt på nettet. I tillegg kan du bestille halskjeder og øredobber som kan du kan sette sammen, så hvis du foretrekker et sølvkjede og perleøredobber, er valget ditt. Våre gullsmeder benytter diamanter, perler, ametyst, akvamarin, blå safir, blå topas, citrin, granat, peridot, rosa turmalin, rosenkvarts, rubin, røkkvarts, sort onyx (også kjent som sort agat), smaragd, tsavorite, hvit safir og hvit topas. Alle våre smykker kan settes sammen med sterling sølv, hvitt gull, rosé gull og gult gull. Renheten av vårt sterling sølv er 925 og vi tilbyr 375, 585 og 750 gult, hvitt og rosé gull.